O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Głównym celem PSTE jest podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawód technika elektroradiologii oraz kształcących się w tym zawodzie poprzez organizację szkoleń teoretycznych, warsztatów praktycznych i innych form dydaktycznych.

W ramach realizacji głównego celu statutowego będziemy współpracować z ośrodkami referencyjnymi oraz firmami dystrybuującymi sprzęt do badań diagnostycznych.

Jednym z głównych zadań PSTE jest zaangażowanie się w integrację środowiska zawodowego ludzi związanych z radiologią czy diagnostykę obrazową.

Przedmiotem naszego zainteresowania będą wszystkie sprawy zawiązane z zawodem technika elektroradiologii od kształcenia począwszy poprzez sprawy zawodowe aż do emerytur pomostowych kończąc.

Deklarujemy kontynuację bliskiej współpracy z OZZTME oraz OZZTMR poprzez uczestnictwo w pracach Komisji powołanych już przez Ministerstwo Zdrowia oraz zgłaszamy swoją gotowość do prac legislacyjnych aktów prawnych dotyczących naszego zawodu, promieniowania jonizującego czy ochrony radiologicznej.

Stowarzyszenie w 2014 roku zostało członkiem European Federation of Radiographer Societies - federacji zrzeszającej towarzystwa techników elektroradiologii z całego naszego kontynentu.

Jednocześnie przypominam, ze terminowe opłacenie składki upoważnia do skorzystania ze zniżki w uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez PSTE. Na Państwa prośbę (dla osób zainteresowanych) możemy wystawić fakturę za opłaconą składkę - prosimy osoby zainteresowane o emaila.


INFORMACJE


NAZWA - Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii


ADRES - ul.Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie


KONTO - PKO Bank Polski S.A nr 24 1020 2313 0000 3902 0438 3030


Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii działa na podstawie poniższych dokumentów: